Plazmapen 

neinvazívne ošetrenie na báze elektrokoagulácia.


Elektrokoagulácia je cielená deštrukcia tkaniva pôsobením elektrického prúdu. Odstraňujú sa ňou drobné výrastky na tele, menšie cievky na tvári, bradavice, mílie a iné esteticky rušivé kožné nedostatky.

Plazmapen generuje plazmové toky, ktoré reagujú s biologickou funkciou tkanív aj prostredníctvom špecifických mechanizmov na dosiahnutie efektívneho exfoliačného efektu, reparácie, spevnenie, zachovanie pružnosti vrátane podpory obrany a posilnenia tkaniva.